Algemene voorwaarden Escaperoom Hof te Langelo

Dit document bevat de algemene voorwaarden van de Escaperoom Hof te Langelo en die dus van toepassing zijn op iedereen die deelneemt aan de activiteiten van de Escaperoom Hof te Langelo.

Reserveringen

Het maken van een reservering en daarmee deelname aan de activiteiten van  de Escaperoom Hof te Langelo, kan alleen door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Dit gebeurt automatisch door een vinkje te zetten bij de reservering waardoor je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden van Escape Room Hof te Langelo.

Aanvangstijd

De tijd die in de bevestiging van je reservering wordt aangegeven is exclusief uitleg en eventueel drankje vooraf. Wij verzoeken je om minimaal 15 minuten voor aanvang van het spel aanwezig te zijn. Indien het team bij aanvangstijd nog niet compleet is kan er door de ontbrekende speler(s) niet meer aan het spel worden deelgenomen. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

Legitimatie

Om toegelaten te worden tot Escaperoom Hof te Langelo kunnen wij te allen tijde de persoon die de reservering heeft gemaakt vragen om zich te legitimeren en zijn/haar volledige naam te bevestigen.

Ongepast gedrag

Escaperoom Hof te Langelo accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Escaperoom Hof te Langelo wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd.

De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal ten alle tijden worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

Veiligheid en Toezicht

Uit veiligheidsoverwegingen worden bij ieder spel en in de algemene ruimten camerabeelden gemaakt. Om het spel soepel te laten verlopen wordt er tijdens het spel door middel van camera’s (inclusief geluid) toezicht gehouden. Bij diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade of bij moedwillige vernieling doen wij direct aangifte bij de politie. Schade zal ten alle tijden worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

Mobiele telefoons en camera’s

Het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s tijdens het spel is niet toegestaan. Bij gebruik van dergelijke apparaten wordt het spel onmiddellijk beëindigd.

Geheimhouding

Escaperoom Hof te Langelo begrijpt dat deelnemers na afloop van het spel hun enthousiasme met anderen willen delen. Deelnemers worden echter vriendelijk doch dringend verzocht om ons geheimhoudingsverzoek te respecteren en verder geen details van het spel openbaar te maken of andere informatie over Escaperoom Hof te Langelo aan derden te onthullen.

Aansprakelijkheid

Escaperoom Hof te Langelo houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen.

In de ontvangstruimte is plaats om mobiele telefoons, tassen, jassen e.d. achter te laten.

Deelname aan de spelactiviteiten geschiedt geheel op eigen risico. Eventueel lichamelijk letsel en/of materiële schade opgelopen tijdens een bezoek aan Escaperoom Hof te Langelo of een van haar andere activiteiten kan niet worden verhaald op het bedrijf. Instructies en aanwijzingen van het personeel dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven behoudt het personeel van Escaperoom Hof te Langelo zich het recht voor om de betreffende deelnemer(s) uit het pand te verwijderen.

Schade en diefstal

Escaperoom Hof te Langelo behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

Disclaimer

De website https:// www.escaperoomhoftelangelo.nl

is eigendom van Y. Del Prado. De website is met de grootst mogelijke zorg gecomplileerd. Y. del Prado kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We doen ons best om alle  informatie accuraat en foutloos te hebben, maar kunnen geen verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren, voordat u handelt o.b.v. de verstrekte informatie.

Kopieerrecht

Tenzij anders aangegeven is het kopieerrecht van www.escaperoom hofte langelo.nl eigendom van Y. Del Prado. Deze website is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van de website te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren. De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) Escaperoom Hof te Langelo is onderdeel van het bedrijf Escaperoom Hof te Langelo en is gevestigd aan de Aaftinksweg 13, 7481 VV Haaksbergen.

Privacy wetgeving en GDPR (General Data Protection Regulation) compliancy

Escaperoom Hof te Langelo werkt conform de Europese richtlijnenen met betrekking tot Privacy en de daar mee verbonden wetten op de bescherming van persoonsgegevens. Escaperoom Hof te Langelo bewaart en beschermt persoonlijke gegevens zonder deze aan derden te verschaffen.

Wij slaan de volgende gegevens op: naam,  email, telefoonnummer en woonplaats, rekeningnummer

De systemen die gebruikt worden zijn computer, OnlineAfspraken.nl en Omnikassa Deze worden bewaart en gebackuped op de server van provider Gaiway. Provider Gaiway is in bezit van de volgende veiligheids certificaten: https://www.caiway.nl/privacy-policy-2018

De website van Escaperoom Hof te Langelo is beveiligd via SSL en bijbehorende HTTPS protocol en certificaat om uw de veiligheid tijdens uw bezoek aan onze website en de gegevens die u daar acherlaat te garanderen.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de reservering van Escape Room Hof te Langelo gebruikt van het online reserveringssysteem van OnlineAfspraken.nl.  Y. del Prado  heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst getekend met het bedrijf OnlineAfspraken.nl welke voldoet aan de regels van de AVG Algemeneverordeningegevensbescherming)

Na uw verblijf in Hof te Langelo wordt er één foto van u gemaakt voor promotionele doeleinden. Deze foto wordt geplaatst op de openbare Facebook- en Instagram- pagina van Escaperoom Hof te Langelo. Als u géén foto wenst dan kan u dat tijdens uw verblijf op de locatie van Escaperoom Hof te Langelo aangeven aan het personeel ter plekke. Er zal dan géén foto van u en uw groep gemaakt en geplaatst worden.

Voor de pin transacties op de locatie van Escaperoom Hof te Langelo gebruik van het kassasysteem van Omnikassa De manier van verwerking van persoonsgegevens door Omnikassa kan u vinden op https://www.rabobank.com/nl/images/privacy-statement-avg-nl.pdf

Alles computer en software is eigendom van Escaperoom Hof te Langelo, wettelijk vertegenwoordigd door eigenaar en directeur van Escape Room Hof te Langelo, Yolanda del Prado, geboren 12 Oktober 1958, te Amsterdam.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Versie 1.0 janiari 2019